Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Purushottamacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Purushottamacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Purushottamacharya Ji Maharaj

Our worldwide centers

Upcoming Events

  • 12 - 08 - 2022 Rakshabandhan
  • 19 - 08 - 2022 Shri Krishna Janmastami
  • 26 - 09 - 2022 Shardiya Navratra Prarambh
  • 04 - 10 - 2022 Dussehera Parv (Ashram)
  • 24 - 10 - 2022 Deepawali
  • 26 - 10 - 2022 Govardhan Pooja
Site by Magnon\TBWA