Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Purushottamacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Purushottamacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Purushottamacharya Ji Maharaj

Our worldwide centers

Upcoming Events

  • 30 - 08 - 2023 Rakshabandhan
  • 07 - 09 - 2023 Shri Krishna Janmastami
  • 15 - 10 - 2023 Shardiya Navratra Prarambh
  • 23 - 10 - 2023 Dussehera Parv (Ashram)
  • 12 - 11 - 2023 Deepawali
  • 13- 11 - 2023 Govardhan Pooja
  • 20 - 11 - 2023 Gopashtami
Site by Magnon\TBWA